Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 95.745% 100% 4.255%
2020 48 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 32 93.75% 100% 6.25%
2017 3 66.667% 66.667% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 45 95.556% 100% 4.444%
2014 1 0% 0% 0%
2013 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 47
  96%
  100%
  4%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 48
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 32
  94%
  100%
  6%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2017 2500245 3
  67%
  67%
  0%
2016 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500245 45
  96%
  100%
  4%
2014 2500245 1
  0%
  0%
  0%
2013 2500245 15
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 47 0% 6% 81% 9% 0% 4%
1353 144 0% 11% 56% 33% 0% 0%
2020 2500245 48 2% 8% 71% 19% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500245 32 3% 13% 34% 44% 0% 6%
1353 112 0% 0% 86% 0% 0% 14%
2017 2500245 3 0% 33% 33% 0% 33% 0%
2016 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500245 45 0% 7% 78% 11% 0% 4%
2014 2500245 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2013 2500245 15 0% 7% 47% 40% 0% 7%