Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 89.474% 94.444% 5.263%
2020 34 100% 100% 0%
2018 38 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2014 23 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2012 9 77.778% 100% 22.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 38
  89%
  94%
  5%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2020 2500245 34
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 38
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 23
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 9
  78%
  100%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 38 3% 5% 50% 32% 5% 5%
1353 96 0% 50% 33% 0% 0% 17%
2020 2500245 34 3% 9% 71% 18% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 38 0% 13% 55% 32% 0% 0%
1353 80 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2017 2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 23 0% 13% 65% 22% 0% 0%
2013 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500245 9 11% 33% 22% 11% 0% 22%