Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 42 90.476% 97.436% 7.143%
2020 1 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 28 100% 100% 0%
2017 23 91.304% 91.304% 0%
2016 26 100% 100% 0%
2015 29 86.207% 89.286% 3.448%
2013 16 81.25% 92.857% 12.5%
2012 9 66.667% 100% 33.333%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 42
  90%
  97%
  7%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 10
  100%
  100%
  0%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2018 2500245 28
  100%
  100%
  0%
1353 192
  83%
  91%
  8%
2017 2500245 23
  91%
  91%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 26
  100%
  100%
  0%
1353 208
  85%
  92%
  8%
2015 2500245 29
  86%
  89%
  3%
2013 2500245 16
  81%
  93%
  12%
2012 2500245 9
  67%
  100%
  33%
2011 2500245 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 3 0% 0% 67% 0% 0% 0%
2021 2500245 42 2% 2% 62% 24% 2% 7%
1353 64 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500245 10 0% 10% 50% 40% 0% 0%
1353 144 0% 11% 44% 33% 0% 11%
2018 2500245 28 4% 7% 64% 25% 0% 0%
1353 192 0% 17% 42% 25% 8% 8%
2017 2500245 23 4% 4% 70% 13% 9% 0%
1353 96 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500245 26 8% 12% 46% 35% 0% 0%
1353 208 0% 0% 77% 8% 8% 8%
2015 2500245 29 0% 7% 48% 31% 10% 3%
2013 2500245 16 6% 6% 56% 13% 6% 13%
2012 2500245 9 0% 11% 22% 33% 0% 33%
2011 2500245 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%