Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 89.474% 97.143% 7.895%
2021 51 96.078% 100% 3.922%
2019 26 96.154% 96.154% 0%
2018 4 100% 100% 0%
2017 25 92% 92% 0%
2016 2 50% 100% 50%
2015 15 100% 100% 0%
2013 16 100% 100% 0%
2012 9 88.889% 100% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 38
  89%
  97%
  8%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2021 2500245 51
  96%
  100%
  4%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2500245 26
  96%
  96%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 4
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 25
  92%
  92%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2500245 2
  50%
  100%
  50%
2015 2500245 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 16
  100%
  100%
  0%
2012 2500245 9
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 38 3% 24% 58% 5% 3% 8%
1353 96 0% 17% 50% 17% 17% 0%
2021 2500245 51 4% 22% 69% 2% 0% 4%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 2500245 26 0% 19% 58% 19% 4% 0%
1353 96 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2018 2500245 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2017 2500245 25 4% 16% 56% 16% 8% 0%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2016 2500245 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500245 15 0% 20% 53% 27% 0% 0%
2013 2500245 16 13% 13% 50% 25% 0% 0%
2012 2500245 9 11% 0% 67% 11% 0% 11%