Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 50% 50% 0%
2020 43 100% 100% 0%
2018 29 100% 100% 0%
2016 34 94.118% 100% 5.882%
2014 25 92% 100% 8%
2013 13 92.308% 100% 7.692%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500245 2
  50%
  50%
  0%
2020 2500245 43
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 29
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2016 2500245 34
  94%
  100%
  6%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2014 2500245 25
  92%
  100%
  8%
2013 2500245 13
  92%
  100%
  8%
2011 2500245 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500245 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2500245 43 5% 2% 81% 12% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500245 29 0% 17% 66% 17% 0% 0%
1353 80 20% 0% 60% 0% 0% 20%
2016 2500245 34 0% 26% 62% 6% 0% 6%
1353 96 0% 33% 50% 0% 0% 17%
2014 2500245 25 8% 28% 48% 8% 0% 8%
2013 2500245 13 0% 23% 54% 15% 0% 8%
2011 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%