Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  0%
  0%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501913 5
  80%
  100%
  20%
2502533 1
  0%
  0%
  0%
2501233 1
  0%
  0%
  100%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  67%
2021 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2015 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500248 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501902 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501910 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501913 5 0% 20% 60% 0% 0% 20%
2502533 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501233 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 33% 67%
2021 2501902 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501907 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501910 4 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2501913 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%