UAB

Grau en Filosofia

Dades DGU
  • GRAU00000170 Graduat en Filosofia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 77% 92% 16%
2020 84% 95% 11%
2019 82% 96% 14%
2018 74% 91% 19%
2017 75% 93% 20%
2016 80% 94% 14%
2015 80% 94% 14%
2014 84% 95% 11%
2013 86% 95% 9%
2012 80% 91% 12%
2011 78% 91% 14%
2010 75% 92% 18%
2009 73% 92% 21%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 4 14 41 32 8
2020 5 16 45 29 5
2019 3 14 40 37 4
2018 5 15 37 35 9
2017 5 19 42 27 7
2016 5 16 44 29 6
2015 5 15 43 30 6
2014 5 12 43 34 5
2013 4 16 40 34 5
2012 4 13 40 34 9
2011 4 11 36 39 9
2010 4 8 32 48 8
2009 4 7 43 38 8
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104213 Civilització Romana 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100015 Cultura Clàssica I 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100285 Drets Humans 33 2 3 14 10 0 4 88% 100% 12%
100311 Epistemologia 90 1 1 17 29 21 21 53% 70% 23%
100277 Estètica 70 4 11 34 8 0 13 81% 100% 19%
100278 Estètica i Crítica 30 0 6 20 1 0 3 90% 100% 10%
100282 Ètica 70 1 2 20 21 11 15 63% 80% 21%
100286 Ètica Aplicada 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100283 Ètica Contemporània 58 3 10 32 7 0 6 90% 100% 10%
100018 Expressió Escrita Llengua Catalana 24 1 0 8 11 1 3 83% 95% 12%
100019 Expressió Escrita Llengua Espanyola 45 2 0 7 11 23 2 44% 47% 4%
100300 Fenomenologia i Hermenèutica 60 3 4 31 15 2 5 88% 96% 8%
100301 Filosofia Analítica 63 4 3 15 20 11 8 69% 79% 13%
100306 Filosofia Antiga 70 1 3 19 30 7 10 76% 88% 14%
100312 Filosofia de la Ciència 56 2 4 18 24 8 0 86% 86% 0%
100302 Filosofia de la Història 60 0 4 19 34 3 0 95% 95% 0%
100307 Filosofia de la IL·lustració 70 4 6 17 19 6 18 66% 88% 26%
100316 Filosofia de la Ment 41 0 2 7 23 6 3 78% 84% 7%
100317 Filosofia de la Tecnologia 41 2 14 18 4 3 0 93% 93% 0%
100290 Filosofia de l'Art 71 2 24 28 4 0 13 82% 100% 18%
100313 Filosofia del Llenguatge 62 3 2 26 27 3 1 94% 95% 2%
100308 Filosofia del Segle XIX 73 3 0 15 31 6 18 67% 89% 25%
100279 Filosofia i Cinema 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100288 Filosofia i Gènere 31 2 1 5 18 0 5 84% 100% 16%
100280 Filosofia i Literatura 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100309 Filosofia Medieval 73 3 11 21 13 6 19 66% 89% 26%
100310 Filosofia Moderna 68 3 6 19 28 4 8 82% 93% 12%
100284 Filosofia Política 90 0 0 14 27 10 39 46% 80% 43%
100291 Filosofia Pràctica 74 3 15 22 14 4 16 73% 93% 22%
100218 Grans Temes de la Història 75 4 3 37 18 2 11 83% 97% 15%
104210 Història de Grècia 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100305 Història de la Ciència 71 4 9 15 20 7 16 68% 87% 23%
100370 Història i Gènere a l'Època Moderna 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 5 0 2 3 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 2 0 1 0 0 0 1 50% 100% 50%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104088 Idioma Modern I (Romanès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 3 0 0 1 0 0 2 33% 100% 67%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 4 1 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100050 Idioma Modern II (Gallec) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 3 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 71 4 20 22 11 0 14 80% 100% 20%
100292 Introducció als Problemes de la Filosofia 66 2 9 29 8 3 15 73% 94% 23%
100276 Lectura de la Imatge Artística 70 2 1 31 25 4 7 84% 94% 10%
100293 Lectura de Textos Filosòfics 68 1 1 15 31 4 16 71% 92% 24%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 3 0 0 1 0 0 2 33% 100% 67%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100314 Lògica 79 3 4 34 19 2 17 76% 97% 22%
100303 Metafísica 36 2 1 6 11 3 11 59% 87% 31%
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100262 Pensament Literari 4 2 1 0 0 0 1 75% 100% 25%
100322 Pràctiques Externes 19 2 17 0 0 0 0 100% 100% 0%
100295 Seminari de Ciència, Tècnica i Societat 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100297 Seminari de Filosofia Contemporània 38 2 10 16 7 2 1 92% 95% 3%
100298 Seminari de Filosofia Fonamental 36 0 6 19 6 0 5 86% 100% 14%
100299 Seminari de Filosofia Moderna 34 0 1 24 7 1 1 94% 97% 3%
100281 Seminari d'Estètica i Filosofia de l'Art 25 2 11 11 0 0 1 96% 100% 4%
100289 Seminari d'Ètica i Filosofia Política 29 0 8 8 11 0 2 93% 100% 7%
105809 Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100304 Teoria Crítica 52 3 8 34 2 0 5 90% 100% 10%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 4 0 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
100294 Teoria i Pràctica de l'Argumentació 65 3 12 32 11 3 4 89% 95% 6%
106338 Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea 2 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100323 Treball de Fi de Grau 48 2 13 23 4 0 6 88% 100% 12%
105820 Violències Socioafectives i Salut Psicològica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%