Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 9%
248h
19%
539h
27%
768h
3%
79h
36%
1012h
7%
191h
2835h
2020 10%
257h
20%
498h
28%
723h
3%
83h
31%
800h
7%
181h
2541h
2019 9%
237h
21%
545h
32%
831h
1%
32h
29%
751h
7%
169h
2565h
2018 7%
180h
35%
887h
30%
773h
0%
0h
15%
392h
13%
334h
2566h
2017 6%
161h
40%
1032h
28%
730h
0%
3h
16%
411h
9%
232h
2570h
2016 9%
221h
41%
1040h
23%
582h
0%
0h
17%
432h
11%
285h
2560h
2015 13%
326h
39%
968h
27%
668h
0%
1h
13%
316h
9%
214h
2493h
2014 11%
277h
39%
967h
25%
630h
0%
0h
17%
410h
8%
186h
2471h
2013 13%
462h
38%
1367h
20%
705h
0%
11h
18%
635h
10%
373h
3553h
2012 15%
530h
39%
1344h
22%
750h
1%
23h
16%
547h
8%
290h
3484h
2011 10%
286h
43%
1262h
13%
389h
1%
34h
18%
537h
15%
447h
2955h
2010 1%
11h
48%
965h
11%
230h
3%
66h
16%
321h
21%
435h
2027h
2009 1%
15h
31%
310h
16%
158h
6%
59h
22%
221h
24%
243h
1006h