Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2021 5 60% 100% 40%
2020 10 80% 100% 20%
2019 18 83.333% 100% 16.667%
2018 7 42.857% 100% 57.143%
2017 7 100% 100% 0%
2016 15 80% 100% 20%
2015 21 71.429% 100% 28.571%
2014 17 82.353% 100% 17.647%
2013 21 80.952% 100% 19.048%
2012 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500247 1
  0%
  0%
  100%
2021 2500247 5
  60%
  100%
  40%
2020 2500247 10
  80%
  100%
  20%
2019 2500247 18
  83%
  100%
  17%
2018 2500247 7
  43%
  100%
  57%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500247 7
  100%
  100%
  0%
2016 2500247 15
  80%
  100%
  20%
2015 2500247 21
  71%
  100%
  29%
2014 2500247 17
  82%
  100%
  18%
2013 2500247 21
  81%
  100%
  19%
2012 2500247 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500247 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500247 5 20% 20% 20% 0% 0% 40%
2020 2500247 10 0% 50% 30% 0% 0% 20%
2019 2500247 18 6% 33% 39% 6% 0% 17%
2018 2500247 7 14% 0% 14% 14% 0% 57%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500247 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%
2016 2500247 15 7% 20% 40% 13% 0% 20%
2015 2500247 21 5% 29% 33% 5% 0% 29%
2014 2500247 17 0% 35% 47% 0% 0% 18%
2013 2500247 21 5% 71% 5% 0% 0% 19%
2012 2500247 6 0% 100% 0% 0% 0% 0%