Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 19%
9h
34%
16h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
47%
22h
47h
2021 31%
40h
67%
86h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
2%
3h
129h
2020 33%
130h
34%
134h
23%
90h
0%
0h
2%
9h
7%
29h
392h
2019 29%
345h
35%
411h
22%
265h
0%
1h
5%
63h
8%
95h
1180h
2018 21%
233h
41%
459h
18%
205h
0%
0h
4%
46h
16%
179h
1122h
2017 21%
199h
57%
539h
18%
171h
0%
0h
2%
19h
2%
16h
943h
2016 15%
171h
57%
661h
23%
263h
0%
0h
3%
38h
2%
19h
1153h
2015 4%
53h
68%
854h
14%
176h
6%
75h
7%
83h
1%
8h
1249h
2014 2%
30h
69%
870h
17%
211h
3%
43h
5%
65h
3%
37h
1256h
2013 1%
10h
74%
1339h
12%
223h
7%
135h
4%
80h
2%
31h
1818h
2012 4%
77h
72%
1546h
15%
330h
4%
83h
4%
90h
1%
31h
2157h
2011 6%
89h
59%
913h
16%
245h
10%
153h
7%
112h
2%
38h
1550h
2010 6%
57h
53%
517h
16%
154h
6%
63h
15%
143h
4%
39h
973h
2009 9%
22h
34%
83h
14%
35h
2%
4h
36%
88h
4%
10h
242h