Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2014 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2018 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2016 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  0%
  0%
  100%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2501913 5
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 2
  100%
  100%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501857 3
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500244 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501902 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501913 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2500246 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502758 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501907 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2501913 5 20% 20% 0% 60% 0% 0%
2501801 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2500245 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501910 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501802 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500173 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%