Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 310 63 60
2019 211 50 60
2018 165 32 60
2017 183 49 60
2016 175 41 60
2015 159 34 60
2014 134 24 60
2013 137 25 60
2012 194 51 60
2011 229 48 60
2010 183 30 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 87%
52
7%
4
5%
3
0%
0
2%
1
0%
0
60
2019 80%
40
10%
5
10%
5
0%
0
0%
0
0%
0
50
2018 84%
41
6%
3
6%
3
0%
0
2%
1
2%
1
49
2017 77%
44
5%
3
11%
6
4%
2
2%
1
2%
1
57
2016 83%
34
2%
1
10%
4
0%
0
2%
1
2%
1
41
2015 74%
42
9%
5
14%
8
0%
0
2%
1
2%
1
57
2014 62%
18
7%
2
24%
7
0%
0
0%
0
7%
2
29
2013 64%
18
4%
1
21%
6
0%
0
7%
2
4%
1
28
2012 75%
45
3%
2
15%
9
3%
2
3%
2
0%
0
60
2011 62%
38
7%
4
26%
16
0%
0
2%
1
3%
2
61
2010 81%
56
1%
1
16%
11
0%
0
1%
1
0%
0
69
2009 74%
26
0%
0
20%
7
3%
1
3%
1
0%
0
35