Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89,86% 85,77%
2021 89,06% 86,33%
2020 91,37% 85,37%
2019 90,09% 85%
2018 87,63% 80,84%
2017 86,49% 78,57%
2016 86,52% 79,96%
2015 85,63% 77,57%
2014 85,04% 77,38%
2013 85,51% 80,06%
2012 82,79% 75,84%
2011 81,62% 79,65%
2010 78,67% 77,31%
2009 80,44% 80,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats