UAB

Grau en Biologia Ambiental

Dades DGU
  • GRAU00000068 Graduat en Biologia Ambiental
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 97% 2%
2021 95% 97% 2%
2020 94% 97% 3%
2019 96% 98% 2%
2018 93% 95% 2%
2017 93% 95% 1%
2016 94% 96% 2%
2015 93% 95% 2%
2014 93% 95% 3%
2013 95% 97% 2%
2012 93% 95% 2%
2011 92% 96% 4%
2010 90% 94% 4%
2009 85% 91% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 5 11 58 23 3
2021 4 11 57 25 3
2020 4 10 58 25 3
2019 4 10 59 26 2
2018 3 6 53 33 5
2017 3 8 48 36 5
2016 4 9 53 31 4
2015 4 9 49 34 5
2014 4 9 51 32 5
2013 4 9 50 34 3
2012 3 9 48 34 5
2011 4 8 48 36 4
2010 3 9 47 36 6
2009 4 11 39 38 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
105782 Agrogenòmica 5 1 1 1 2 0 0 100% 100% 0%
100837 Ampliació de Zoologia 64 4 7 46 6 0 1 98% 100% 2%
100832 Anàlisi de Cartografia Ambiental 63 2 5 33 14 6 3 86% 90% 5%
100831 Anàlisi de la Vegetació 60 3 14 36 6 1 0 98% 98% 0%
101252 Antropologia Dels Sistemes de Sexe/gènere 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100379 Arqueologia de les Dones 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100811 Bioestadística 67 3 1 45 16 2 0 97% 97% 0%
100855 Biologia Cel·lular i Histologia 74 1 1 26 41 4 1 93% 95% 1%
100845 Biologia de la Conservació 61 3 4 45 6 0 3 95% 100% 5%
100836 Biologia Humana 8 1 1 5 1 0 0 100% 100% 0%
100849 Biologia i Diversitat d'Artròpodes 23 2 13 8 0 0 0 100% 100% 0%
100841 Biologia i Diversitat de les Fanerògames 13 2 3 4 3 0 1 92% 100% 8%
100850 Biologia i Diversitat de Vertebrats Terrestres 28 2 3 21 1 0 1 96% 100% 4%
100848 Biologia i Diversitat d'Invertebrats No Artròpodes 19 1 11 7 0 0 0 100% 100% 0%
100830 Biologia Marina 61 3 1 50 6 1 0 98% 98% 0%
100812 Bioquímica 69 0 1 16 50 1 1 97% 99% 1%
100840 Botànica 60 4 4 38 7 3 4 88% 95% 7%
100820 Ciències de la Biosfera 61 2 12 28 19 0 0 100% 100% 0%
100835 Comportament Animal 40 2 6 29 3 0 0 100% 100% 0%
100854 Ecologia 71 4 5 42 20 0 0 100% 100% 0%
100839 Ecologia, Evolució i Diversitat de les Criptògames 10 1 3 3 2 0 1 90% 100% 10%
100819 Ecologia Forestal 36 2 4 29 0 0 1 97% 100% 3%
100825 Ecologia Microbiana 57 2 2 24 28 0 1 98% 100% 2%
105781 Economia i Gestió d'Empreses 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100818 Ecotoxicologia i Contaminació 56 2 1 36 15 2 0 96% 96% 0%
100817 Edafologia 62 2 0 32 23 2 3 92% 97% 5%
100844 Estudi de Casos de Biologia Ambiental 55 3 19 30 3 0 0 100% 100% 0%
100828 Filogènia i Evolució 63 3 1 27 31 0 1 98% 100% 2%
100834 Fisiologia Animal comparada i Ambiental 65 2 0 61 0 1 1 97% 98% 2%
100823 Fisiologia Vegetal 64 3 3 43 12 2 1 95% 97% 2%
100822 Fisiologia Vegetal Ambiental 68 3 1 27 25 9 2 84% 86% 3%
100821 Fisiologia Vegetal Aplicada 5 1 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
100853 Genètica 77 2 0 39 23 11 2 83% 85% 3%
100843 Gestió de Recursos Animals i Plagues 59 4 4 51 0 0 0 100% 100% 0%
100847 Ictiologia 28 3 10 15 0 0 0 100% 100% 0%
100814 Matemàtiques 64 4 14 23 20 0 3 95% 100% 5%
100838 Medi Físic 70 3 3 56 7 0 1 99% 100% 1%
100827 Micologia 60 3 2 26 26 3 0 95% 95% 0%
100826 Micologia Aplicada 6 1 0 3 2 0 0 100% 100% 0%
100852 Microbiologia 60 1 1 30 23 2 3 92% 96% 5%
100824 Microbiologia Ambiental 6 1 0 4 1 0 0 100% 100% 0%
100833 Parasitologia 19 2 1 13 0 0 3 84% 100% 16%
100813 Pràcticum en Empreses O Institucions 45 0 31 14 0 0 0 100% 100% 0%
105780 Primatologia 7 0 0 5 2 0 0 100% 100% 0%
100829 Prospecció del Medi Natural 70 3 19 46 0 0 2 97% 100% 3%
100816 Protecció de Sòls 10 1 2 5 1 0 1 90% 100% 10%
100846 Química 65 3 0 29 22 10 1 83% 84% 2%
100815 Treball de Final de Grau 52 3 15 29 3 0 2 96% 100% 4%
100842 Valoració d'Espècies i Ecosistemes 57 3 12 35 7 0 0 100% 100% 0%
100851 Zoologia 68 3 1 45 16 2 1 96% 97% 1%