Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95.36% 94.64%
2021 95.43% 92.56%
2020 93.81% 89%
2019 96.26% 94.93%
2018 93.72% 92.13%
2017 93.77% 92.98%
2016 94.61% 92.7%
2015 93.76% 91.77%
2014 93.04% 90.01%
2013 94.59% 92.99%
2012 92.96% 91.67%
2011 91.58% 90.69%
2010 90.47% 95.22%
2009 85.48% 85.48%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats