UAB

Grau en Biotecnologia

Dades DGU
  • GRAU00000070 Graduat en Biotecnologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 96% 3%
2021 93% 96% 4%
2020 94% 96% 2%
2019 96% 97% 1%
2018 93% 96% 2%
2017 93% 95% 2%
2016 93% 95% 2%
2015 94% 96% 3%
2014 94% 96% 2%
2013 91% 94% 3%
2012 90% 94% 4%
2011 92% 96% 4%
2010 89% 94% 5%
2009 89% 93% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 9 54 29 4
2021 4 11 51 30 4
2020 3 12 53 28 4
2019 4 14 56 24 3
2018 4 10 52 30 4
2017 4 13 49 30 5
2016 4 15 48 27 5
2015 4 15 53 24 4
2014 4 15 52 25 4
2013 4 12 53 24 6
2012 4 13 54 23 6
2011 4 14 54 24 4
2010 3 8 56 26 6
2009 4 10 55 23 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100962 Anàlisi i Síntesi de Bioprocessos 66 1 0 39 26 0 0 100% 100% 0%
100937 Animals Transgènics 30 0 0 21 4 3 2 83% 89% 7%
100971 Aspectes Legals de la Biotecnologia 77 0 0 9 64 4 0 95% 95% 0%
100956 Biocatàlisi 8 0 0 8 0 0 0 100% 100% 0%
100941 Biocatalitzadors Immobilitzats 11 0 0 8 2 0 1 91% 100% 9%
100931 Biodiversitat 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100948 Bioinformàtica 76 3 12 50 11 0 0 100% 100% 0%
100946 Biologia Animal i Vegetal 86 4 11 60 7 1 3 95% 99% 3%
100939 Biologia Cel·lular 87 0 0 25 47 11 4 83% 87% 5%
100936 Biologia i Genètica Molecular 68 4 5 21 30 8 0 88% 88% 0%
100963 Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes 32 2 1 10 19 0 0 100% 100% 0%
100938 Bioquímica 89 0 0 24 50 6 8 84% 92% 9%
100961 Bioreactors 68 2 0 40 20 1 5 91% 98% 7%
100968 Biotecnologia Alimentària 31 1 1 20 9 0 0 100% 100% 0%
100955 Biotecnologia Ambiental 12 0 0 6 5 0 1 92% 100% 8%
100970 Biotecnologia i Societat 75 3 37 34 1 0 0 100% 100% 0%
100958 Control i Instrumentació 14 1 3 8 1 0 1 93% 100% 7%
100929 Cultius Cel·lulars 72 0 0 17 54 1 0 99% 99% 0%
100969 Economia i Gestió d'Empresa 65 2 0 39 23 0 1 98% 100% 2%
100972 Enginyeria Genètica de Microorganismes 38 0 1 24 7 0 6 84% 100% 16%
100943 Farmacologia 25 2 0 15 7 0 1 96% 100% 4%
100920 Física 88 1 0 32 37 12 6 80% 85% 7%
100932 Fisiologia Animal  67 3 5 40 17 0 2 97% 100% 3%
100945 Fisiologia Vegetal 85 3 7 61 11 0 3 96% 100% 4%
100954 Fisiologia Vegetal Aplicada 8 0 0 7 1 0 0 100% 100% 0%
100915 Fonaments de Química 86 1 1 25 46 13 0 85% 85% 0%
100960 Fonaments d'Enginyeria de Bioprocessos 73 4 11 25 29 2 1 96% 97% 1%
100944 Genètica 83 4 7 55 13 1 3 95% 99% 4%
100947 Genòmica, Proteòmica i Interactòmica 75 4 3 48 19 1 0 99% 99% 0%
100918 Immunologia 84 4 1 45 28 4 2 93% 95% 2%
100923 Laboratori Integrat 6 71 4 18 47 2 0 0 100% 100% 0%
100924 Laboratori Integrat 5 69 0 0 29 39 1 0 99% 99% 0%
100925 Laboratori Integrat 4 68 2 4 54 5 0 3 96% 100% 4%
100926 Laboratori Integrat 3 70 4 4 56 6 0 0 100% 100% 0%
100927 Laboratori Integrat 2 86 4 4 63 7 5 3 91% 94% 3%
100928 Laboratori Integrat 1 84 4 0 73 1 4 2 93% 95% 2%
100967 Matemàtiques 92 4 0 28 44 5 10 84% 94% 11%
100966 Mètodes Numèrics i Aplicacions Informàtiques 62 2 23 29 7 0 1 98% 100% 2%
100953 Microbiologia 68 4 1 54 8 0 1 99% 100% 1%
100952 Microbiologia Molecular 74 2 1 20 40 7 4 85% 90% 5%
100957 Millora Genètica Animal 44 2 8 25 9 0 0 100% 100% 0%
100919 Modelització i Simulació de Biosistemes 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100949 Patologia Molecular 29 1 1 14 9 0 4 86% 100% 14%
100916 Pràctiques Externes 61 0 44 14 1 1 1 97% 98% 2%
100965 Probabilitat i Estadística 62 1 0 8 26 23 4 56% 60% 6%
100959 Processos de Separació i Purificació 72 3 12 47 9 1 0 99% 99% 0%
100964 Projectes de Plantes Biotecnològiques 8 0 3 5 0 0 0 100% 100% 0%
100935 Química i Enginyeria de Proteïnes 74 4 0 48 21 0 1 99% 100% 1%
100914 Química Orgànica 90 5 6 44 21 6 8 84% 93% 9%
100922 Tècniques Instrumentals Avançades 75 3 2 56 13 1 0 99% 99% 0%
100921 Tècniques Instrumentals Bàsiques 85 1 8 54 17 3 2 94% 96% 2%
100942 Tecnologia de la Reproducció 16 0 0 9 6 0 1 94% 100% 6%
100934 Tecnologia del DNA Recombinant 77 1 1 21 44 8 2 87% 89% 3%
100930 Teràpia Gènica i Cel·lular 36 0 1 24 7 0 4 89% 100% 11%
100950 Treball de Final de Grau 72 4 35 30 0 0 3 96% 100% 4%
100973 Vacunes i Fàrmacs Biotecnològics 42 1 1 24 16 0 0 100% 100% 0%
100951 Virologia 74 1 2 63 8 0 0 100% 100% 0%