Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500248 41
  95%
  98%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500248 42
  95%
  95%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2020 2501910 13
  92%
  100%
  8%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500248 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 1
  0%
  0%
  100%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2501910 3
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500501 2
  100%
  100%
  0%
2500248 33
  94%
  100%
  6%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2018 2501910 8
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500248 28
  93%
  100%
  7%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501857 2
  50%
  100%
  50%
2500248 31
  90%
  93%
  3%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2501910 5
  80%
  100%
  20%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 17
  88%
  100%
  12%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 192
  75%
  100%
  25%
2015 2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501801 4
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 31
  97%
  100%
  3%
2014 2501910 2
  50%
  100%
  50%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500248 43
  91%
  93%
  2%
2013 2501910 8
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 32
  94%
  100%
  6%
2012 2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 37
  97%
  100%
  3%
4311323 1
  0%
  0%
  100%
2011 2500248 22
  95%
  100%
  5%
4311340 1
  100%
  100%
  0%