Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 80% 100% 20%
2021 51 92,157% 100% 7,843%
2020 63 95,238% 100% 4,762%
2019 60 95% 100% 5%
2018 51 98,039% 100% 1,961%
2017 56 94,643% 100% 5,357%
2016 57 98,246% 100% 1,754%
2015 55 98,182% 100% 1,818%
2014 54 92,593% 100% 7,407%
2013 45 93,333% 100% 6,667%
2012 42 95,238% 97,561% 2,381%
2011 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 45
  80%
  100%
  20%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2500256 51
  92%
  100%
  8%
2020 2500256 63
  95%
  100%
  5%
2019 2500256 60
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 51
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 56
  95%
  100%
  5%
2016 2500256 57
  98%
  100%
  2%
2015 2500256 55
  98%
  100%
  2%
2014 2500256 54
  93%
  100%
  7%
2013 2500256 45
  93%
  100%
  7%
2012 2500256 42
  95%
  98%
  2%
2011 2500256 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 45 4% 4% 47% 24% 0% 20%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500256 51 6% 8% 63% 16% 0% 8%
2020 2500256 63 5% 17% 59% 14% 0% 5%
2019 2500256 60 3% 12% 45% 35% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500256 51 2% 4% 53% 39% 0% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500256 56 4% 13% 50% 29% 0% 5%
2016 2500256 57 4% 0% 33% 61% 0% 2%
2015 2500256 55 4% 7% 45% 42% 0% 2%
2014 2500256 54 6% 6% 52% 30% 0% 7%
2013 2500256 45 4% 0% 44% 44% 0% 7%
2012 2500256 42 5% 5% 43% 43% 2% 2%
2011 2500256 31 3% 19% 52% 26% 0% 0%