Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 81,818% 87,805% 6,818%
2021 53 84,906% 95,745% 11,321%
2020 62 95,161% 100% 4,839%
2019 59 94,915% 100% 5,085%
2018 51 96,078% 100% 3,922%
2017 54 94,444% 100% 5,556%
2016 53 94,34% 100% 5,66%
2015 62 93,548% 100% 6,452%
2014 61 90,164% 100% 9,836%
2013 42 88,095% 97,368% 9,524%
2012 44 88,636% 100% 11,364%
2011 37 91,892% 97,143% 5,405%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 44
  82%
  88%
  7%
2021 2500256 53
  85%
  96%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 62
  95%
  100%
  5%
2019 2500256 59
  95%
  100%
  5%
2018 2500256 51
  96%
  100%
  4%
2017 2500256 54
  94%
  100%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500256 53
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 62
  94%
  100%
  6%
2014 2500256 61
  90%
  100%
  10%
2013 2500256 42
  88%
  97%
  10%
2012 2500256 44
  89%
  100%
  11%
2011 2500256 37
  92%
  97%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 44 5% 7% 30% 41% 11% 7%
2021 2500256 53 4% 25% 34% 23% 4% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 62 5% 47% 42% 2% 0% 5%
2019 2500256 59 5% 39% 47% 3% 0% 5%
2018 2500256 51 4% 31% 39% 22% 0% 4%
2017 2500256 54 4% 24% 54% 13% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500256 53 4% 32% 38% 21% 0% 6%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 62 5% 8% 44% 37% 0% 6%
2014 2500256 61 2% 23% 48% 18% 0% 10%
2013 2500256 42 7% 21% 21% 38% 2% 10%
2012 2500256 44 5% 32% 43% 9% 0% 11%
2011 2500256 37 0% 11% 49% 32% 3% 5%