Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 1 0% 0% 100%
2017 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500786 32
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2021 2500786 39
  97%
  97%
  0%
1353 144
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500786 44
  95%
  95%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500786 31
  94%
  97%
  3%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
2500786 44
  93%
  100%
  7%
2500246 1
  0%
  0%
  100%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2017 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500786 31
  90%
  97%
  6%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 34
  76%
  100%
  24%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500786 19
  84%
  100%
  16%
2014 2500786 39
  97%
  100%
  3%
2013 2500786 26
  100%
  100%
  0%
2012 2500786 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 32 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 128 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500786 39 0% 0% 44% 54% 3% 0%
1353 144 0% 0% 89% 11% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 44 0% 5% 66% 25% 5% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 31 0% 26% 58% 10% 3% 3%
2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 44 0% 39% 52% 2% 0% 7%
2500246 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 112 0% 0% 57% 14% 0% 29%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500259 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500786 31 0% 16% 29% 45% 3% 6%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500786 34 0% 12% 35% 29% 0% 24%
1353 48 0% 67% 0% 0% 0% 33%
2015 2500786 19 0% 0% 5% 79% 0% 16%
2014 2500786 39 0% 3% 46% 49% 0% 3%
2013 2500786 26 4% 19% 46% 31% 0% 0%
2012 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%