Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 83,64% 74,42%
2021 87,76% 81,63%
2020 87,98% 74,83%
2019 88,59% 82,24%
2018 87,19% 85,36%
2017 83,76% 77,31%
2016 88,68% 87,13%
2015 87,33% 84,63%
2014 87,2% 86,27%
2013 87,47% 86,61%
2012 85,97% 87,5%
2011 81,58% 77,28%
2010 76,04% 71,9%
2009 72,08% 72,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats