Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 93.506% 98.63% 5.195%
2021 72 95.833% 100% 4.167%
2020 81 95.062% 100% 4.938%
2019 72 95.833% 98.571% 2.778%
2018 70 94.286% 98.507% 4.286%
2017 77 90.909% 95.89% 5.195%
2016 68 92.647% 100% 7.353%
2015 69 98.551% 100% 1.449%
2014 73 89.041% 100% 10.959%
2013 83 97.59% 98.78% 1.205%
2012 78 100% 100% 0%
2011 80 95% 100% 5%
2010 78 94.872% 100% 5.128%
2009 81 93.827% 97.436% 3.704%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 77
  94%
  99%
  5%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500257 72
  96%
  100%
  4%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 81
  95%
  100%
  5%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 72
  96%
  99%
  3%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 70
  94%
  99%
  4%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 77
  91%
  96%
  5%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 68
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 69
  99%
  100%
  1%
2014 2500257 73
  89%
  100%
  11%
2013 2500257 83
  98%
  99%
  1%
2012 2500257 78
  100%
  100%
  0%
2011 2500257 80
  95%
  100%
  5%
2010 2500257 78
  95%
  100%
  5%
2009 2500257 81
  94%
  97%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 77 5% 13% 68% 8% 1% 5%
7000500 21 0% 29% 62% 10% 0% 0%
1353 48 33% 0% 33% 0% 0% 33%
2021 2500257 72 7% 11% 65% 13% 0% 4%
7000500 22 0% 14% 77% 9% 0% 0%
2020 2500257 81 4% 5% 54% 32% 0% 5%
7000500 22 14% 5% 73% 9% 0% 0%
2019 2500257 72 0% 7% 60% 29% 1% 3%
7000500 21 24% 33% 43% 0% 0% 0%
2018 2500257 70 3% 4% 50% 37% 1% 4%
7000500 21 14% 19% 52% 14% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 77 6% 6% 74% 4% 4% 5%
1353 128 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500257 68 3% 4% 63% 22% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 69 4% 9% 78% 7% 0% 1%
2014 2500257 73 4% 12% 56% 16% 0% 11%
2013 2500257 83 5% 12% 77% 4% 1% 1%
2012 2500257 78 6% 17% 60% 17% 0% 0%
2011 2500257 80 6% 11% 59% 19% 0% 5%
2010 2500257 78 5% 22% 59% 9% 0% 5%
2009 2500257 81 6% 12% 41% 35% 2% 4%