Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 96.667% 98.305% 1.667%
2021 60 100% 100% 0%
2020 67 95.522% 100% 4.478%
2019 53 94.34% 100% 5.66%
2018 49 100% 100% 0%
2017 57 94.737% 94.737% 0%
2016 56 100% 100% 0%
2015 62 100% 100% 0%
2014 61 98.361% 98.361% 0%
2013 63 96.825% 98.387% 1.587%
2012 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 60
  97%
  98%
  2%
7000500 4
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 60
  100%
  100%
  0%
7000500 8
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 67
  96%
  100%
  4%
7000500 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 53
  94%
  100%
  6%
2018 2500257 49
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 57
  95%
  95%
  0%
2016 2500257 56
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 62
  100%
  100%
  0%
2014 2500257 61
  98%
  98%
  0%
2013 2500257 63
  97%
  98%
  2%
2012 2500257 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 60 2% 17% 65% 13% 2% 2%
7000500 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2021 2500257 60 3% 17% 78% 2% 0% 0%
7000500 8 13% 13% 75% 0% 0% 0%
2020 2500257 67 3% 37% 52% 3% 0% 4%
7000500 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2019 2500257 53 4% 49% 40% 2% 0% 6%
2018 2500257 49 4% 29% 63% 4% 0% 0%
2017 2500257 57 5% 46% 39% 5% 5% 0%
2016 2500257 56 5% 52% 38% 5% 0% 0%
2015 2500257 62 0% 87% 13% 0% 0% 0%
2014 2500257 61 5% 54% 39% 0% 2% 0%
2013 2500257 63 5% 57% 32% 3% 2% 2%
2012 2500257 50 6% 66% 28% 0% 0% 0%