Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 100% 100% 0%
2021 32 96.875% 100% 3.125%
2020 32 96.875% 100% 3.125%
2019 34 100% 100% 0%
2018 21 90.476% 100% 9.524%
2017 34 100% 100% 0%
2016 32 96.875% 100% 3.125%
2015 31 100% 100% 0%
2014 47 97.872% 100% 2.128%
2013 38 97.368% 100% 2.632%
2012 23 95.652% 100% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 39
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 32
  97%
  100%
  3%
2020 2500257 32
  97%
  100%
  3%
2019 2500257 34
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 21
  90%
  100%
  10%
2017 2500257 34
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 32
  97%
  100%
  3%
2015 2500257 31
  100%
  100%
  0%
2014 2500257 47
  98%
  100%
  2%
2013 2500257 38
  97%
  100%
  3%
2012 2500257 23
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 39 5% 8% 79% 8% 0% 0%
2021 2500257 32 3% 0% 69% 25% 0% 3%
2020 2500257 32 3% 13% 75% 6% 0% 3%
2019 2500257 34 3% 9% 88% 0% 0% 0%
2018 2500257 21 0% 0% 67% 24% 0% 10%
2017 2500257 34 3% 3% 68% 26% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 32 3% 3% 84% 6% 0% 3%
2015 2500257 31 0% 3% 90% 6% 0% 0%
2014 2500257 47 0% 13% 70% 15% 0% 2%
2013 2500257 38 5% 11% 68% 13% 0% 3%
2012 2500257 23 4% 26% 57% 9% 0% 4%