Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 93.939% 100% 6.061%
2021 28 96.429% 100% 3.571%
2020 34 100% 100% 0%
2019 20 95% 100% 5%
2018 36 91.667% 100% 8.333%
2017 32 87.5% 100% 12.5%
2016 27 96.296% 100% 3.704%
2015 38 97.368% 100% 2.632%
2014 15 93.333% 100% 6.667%
2013 35 91.429% 94.118% 2.857%
2012 42 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 33
  94%
  100%
  6%
2021 2500257 28
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 34
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 20
  95%
  100%
  5%
2018 2500257 36
  92%
  100%
  8%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 32
  88%
  100%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 27
  96%
  100%
  4%
2015 2500257 38
  97%
  100%
  3%
2014 2500257 15
  93%
  100%
  7%
2013 2500257 35
  91%
  94%
  3%
2012 2500257 42
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 33 6% 45% 30% 12% 0% 6%
2021 2500257 28 7% 21% 64% 4% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 34 6% 21% 68% 6% 0% 0%
2019 2500257 20 0% 0% 75% 20% 0% 5%
2018 2500257 36 0% 0% 67% 25% 0% 8%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 32 0% 0% 78% 9% 0% 13%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 27 7% 11% 52% 26% 0% 4%
2015 2500257 38 5% 11% 76% 5% 0% 3%
2014 2500257 15 7% 33% 47% 7% 0% 7%
2013 2500257 35 3% 0% 69% 20% 6% 3%
2012 2500257 42 0% 2% 60% 38% 0% 0%