Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 90.625% 95.082% 4.688%
2021 77 90.909% 95.89% 5.195%
2020 69 91.304% 92.647% 1.449%
2019 67 97.015% 98.485% 1.493%
2018 70 90% 94.03% 4.286%
2017 72 80.556% 93.548% 13.889%
2016 74 79.73% 89.394% 10.811%
2015 68 73.529% 81.967% 10.294%
2014 71 94.366% 98.529% 4.225%
2013 71 91.549% 98.485% 7.042%
2012 65 98.462% 100% 1.538%
2011 73 97.26% 100% 2.74%
2010 65 89.231% 95.082% 6.154%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 64
  91%
  95%
  5%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 77
  91%
  96%
  5%
7000500 21
  81%
  94%
  14%
2020 2500257 69
  91%
  93%
  1%
7000500 17
  88%
  100%
  12%
2019 2500257 67
  97%
  98%
  1%
7000500 23
  87%
  100%
  13%
2018 2500257 70
  90%
  94%
  4%
7000500 21
  86%
  100%
  14%
2017 2500257 72
  81%
  94%
  14%
2016 2500257 74
  80%
  89%
  11%
2015 2500257 68
  74%
  82%
  10%
2014 2500257 71
  94%
  99%
  4%
2013 2500257 71
  92%
  98%
  7%
2012 2500257 65
  98%
  100%
  2%
2011 2500257 73
  97%
  100%
  3%
2010 2500257 65
  89%
  95%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 64 5% 19% 53% 14% 5% 5%
7000500 21 10% 14% 57% 19% 0% 0%
2021 2500257 77 3% 6% 61% 21% 4% 5%
7000500 21 14% 24% 29% 14% 5% 14%
2020 2500257 69 4% 4% 52% 30% 7% 1%
7000500 17 12% 12% 65% 0% 0% 12%
2019 2500257 67 1% 9% 52% 34% 1% 1%
7000500 23 17% 17% 48% 4% 0% 13%
2018 2500257 70 4% 10% 53% 23% 6% 4%
7000500 21 10% 5% 71% 0% 0% 14%
2017 2500257 72 4% 6% 40% 31% 6% 14%
2016 2500257 74 1% 7% 49% 23% 9% 11%
2015 2500257 68 4% 6% 41% 22% 16% 10%
2014 2500257 71 6% 13% 54% 23% 1% 4%
2013 2500257 71 6% 18% 45% 23% 1% 7%
2012 2500257 65 6% 22% 54% 17% 0% 2%
2011 2500257 73 5% 21% 42% 29% 0% 3%
2010 2500257 65 6% 23% 51% 9% 5% 6%