Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 100% 100% 0%
2021 44 100% 100% 0%
2020 38 100% 100% 0%
2019 38 100% 100% 0%
2018 36 100% 100% 0%
2017 38 100% 100% 0%
2016 36 100% 100% 0%
2015 42 100% 100% 0%
2014 57 100% 100% 0%
2013 52 98.077% 98.077% 0%
2012 51 98.039% 100% 1.961%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 42
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 44
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 38
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500257 38
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 36
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 38
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 36
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 42
  100%
  100%
  0%
2014 2500257 57
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 52
  98%
  98%
  0%
2012 2500257 51
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 42 5% 5% 86% 5% 0% 0%
2021 2500257 44 5% 18% 75% 2% 0% 0%
2020 2500257 38 5% 24% 71% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 2500257 38 5% 18% 74% 3% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500257 36 6% 25% 69% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 38 3% 45% 53% 0% 0% 0%
1353 64 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2016 2500257 36 6% 33% 58% 3% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 42 2% 29% 67% 2% 0% 0%
2014 2500257 57 2% 11% 82% 5% 0% 0%
2013 2500257 52 6% 13% 79% 0% 2% 0%
2012 2500257 51 6% 2% 86% 4% 0% 2%