Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 43 97.674% 100% 2.326%
2021 40 97.5% 100% 2.5%
2020 35 100% 100% 0%
2019 39 100% 100% 0%
2018 27 96.296% 100% 3.704%
2017 37 100% 100% 0%
2016 37 97.297% 100% 2.703%
2015 38 97.368% 100% 2.632%
2014 49 97.959% 100% 2.041%
2013 51 98.039% 100% 1.961%
2012 44 97.727% 100% 2.273%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 43
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 40
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 35
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 39
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 27
  96%
  100%
  4%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 37
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 37
  97%
  100%
  3%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500257 38
  97%
  100%
  3%
2014 2500257 49
  98%
  100%
  2%
2013 2500257 51
  98%
  100%
  2%
2012 2500257 44
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 43 5% 5% 53% 35% 0% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500257 40 3% 13% 70% 13% 0% 3%
1353 64 0% 25% 0% 75% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 35 3% 0% 63% 34% 0% 0%
2019 2500257 39 3% 3% 41% 54% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2018 2500257 27 4% 4% 56% 33% 0% 4%
1353 144 0% 11% 67% 22% 0% 0%
2017 2500257 37 3% 8% 59% 30% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 37 0% 14% 51% 32% 0% 3%
1353 48 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2015 2500257 38 8% 13% 53% 24% 0% 3%
2014 2500257 49 6% 2% 69% 20% 0% 2%
2013 2500257 51 8% 2% 67% 22% 0% 2%
2012 2500257 44 7% 7% 68% 16% 0% 2%