Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 76.744% 89.189% 13.953%
2021 95 71.579% 79.07% 9.474%
2020 76 63.158% 69.565% 9.211%
2019 66 84.848% 88.889% 4.545%
2018 74 83.784% 87.324% 4.054%
2017 70 82.857% 87.879% 5.714%
2016 69 79.71% 87.302% 8.696%
2015 88 77.273% 88.312% 12.5%
2014 91 71.429% 76.471% 6.593%
2013 100 74% 84.091% 12%
2012 86 63.953% 71.429% 10.465%
2011 90 76.667% 86.25% 11.111%
2010 61 55.738% 69.388% 19.672%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 86
  77%
  89%
  14%
7000500 21
  90%
  90%
  0%
2021 2500257 95
  72%
  79%
  9%
7000500 21
  76%
  89%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 76
  63%
  70%
  9%
7000500 20
  80%
  94%
  15%
2019 2500257 66
  85%
  89%
  5%
7000500 23
  83%
  86%
  4%
2018 2500257 74
  84%
  87%
  4%
7000500 20
  80%
  94%
  15%
2017 2500257 70
  83%
  88%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 69
  80%
  87%
  9%
2015 2500257 88
  77%
  88%
  12%
2014 2500257 91
  71%
  76%
  7%
2013 2500257 100
  74%
  84%
  12%
2012 2500257 86
  64%
  71%
  10%
2011 2500257 90
  77%
  86%
  11%
2010 2500257 61
  56%
  69%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 86 3% 8% 37% 26% 9% 14%
7000500 21 5% 5% 71% 10% 10% 0%
2021 2500257 95 2% 3% 33% 34% 19% 9%
7000500 21 14% 5% 43% 14% 10% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 76 4% 3% 25% 32% 28% 9%
7000500 20 10% 10% 40% 20% 5% 15%
2019 2500257 66 5% 8% 53% 20% 11% 5%
7000500 23 9% 13% 39% 22% 13% 4%
2018 2500257 74 4% 5% 36% 38% 12% 4%
7000500 20 20% 15% 40% 5% 5% 15%
2017 2500257 70 1% 14% 30% 36% 11% 6%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2016 2500257 69 4% 7% 32% 36% 12% 9%
2015 2500257 88 7% 9% 32% 30% 10% 13%
2014 2500257 91 8% 4% 22% 37% 22% 7%
2013 2500257 100 2% 7% 35% 30% 14% 12%
2012 2500257 86 2% 5% 29% 28% 26% 10%
2011 2500257 90 4% 1% 30% 41% 12% 11%
2010 2500257 61 7% 3% 23% 23% 25% 20%