Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 82 82.927% 90.667% 8.537%
2021 77 89.61% 94.521% 5.195%
2020 82 90.244% 97.368% 7.317%
2019 74 91.892% 98.551% 6.757%
2018 70 92.857% 97.015% 4.286%
2017 78 97.436% 100% 2.564%
2016 70 82.857% 86.567% 4.286%
2015 71 85.915% 91.045% 5.634%
2014 73 83.562% 93.846% 10.959%
2013 91 92.308% 97.674% 5.495%
2012 81 81.481% 95.652% 14.815%
2011 85 89.412% 97.436% 8.235%
2010 79 84.81% 95.714% 11.392%
2009 78 82.051% 95.522% 14.103%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 82
  83%
  91%
  9%
7000500 21
  90%
  90%
  0%
2021 2500257 77
  90%
  95%
  5%
7000500 22
  91%
  95%
  5%
2020 2500257 82
  90%
  97%
  7%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 74
  92%
  99%
  7%
7000500 20
  80%
  94%
  15%
2018 2500257 70
  93%
  97%
  4%
7000500 22
  86%
  95%
  9%
2017 2500257 78
  97%
  100%
  3%
2016 2500257 70
  83%
  87%
  4%
2015 2500257 71
  86%
  91%
  6%
2014 2500257 73
  84%
  94%
  11%
2013 2500257 91
  92%
  98%
  5%
2012 2500257 81
  81%
  96%
  15%
2011 2500257 85
  89%
  97%
  8%
2010 2500257 79
  85%
  96%
  11%
2009 2500257 78
  82%
  96%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 82 1% 4% 26% 52% 9% 9%
7000500 21 0% 0% 48% 43% 10% 0%
2021 2500257 77 1% 1% 32% 55% 5% 5%
7000500 22 0% 5% 59% 27% 5% 5%
2020 2500257 82 0% 1% 15% 74% 2% 7%
7000500 21 5% 10% 52% 33% 0% 0%
2019 2500257 74 0% 0% 22% 70% 1% 7%
7000500 20 0% 10% 40% 30% 5% 15%
2018 2500257 70 3% 4% 54% 31% 3% 4%
7000500 22 5% 23% 55% 5% 5% 9%
2017 2500257 78 0% 0% 44% 54% 0% 3%
2016 2500257 70 1% 0% 13% 69% 13% 4%
2015 2500257 71 0% 0% 48% 38% 8% 6%
2014 2500257 73 0% 3% 33% 48% 5% 11%
2013 2500257 91 5% 2% 38% 46% 2% 5%
2012 2500257 81 2% 6% 33% 40% 4% 15%
2011 2500257 85 4% 5% 36% 45% 2% 8%
2010 2500257 79 4% 9% 33% 39% 4% 11%
2009 2500257 78 3% 4% 36% 40% 4% 14%