Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 100% 100% 0%
2021 63 96.825% 98.387% 1.587%
2020 61 100% 100% 0%
2019 69 98.551% 100% 1.449%
2018 59 91.525% 94.737% 3.39%
2017 53 94.34% 96.154% 1.887%
2016 69 95.652% 97.059% 1.449%
2015 63 88.889% 91.803% 3.175%
2014 68 97.059% 98.507% 1.471%
2013 68 94.118% 100% 5.882%
2012 69 98.551% 98.551% 0%
2011 57 92.982% 96.364% 3.509%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 71
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 63
  97%
  98%
  2%
7000500 16
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 61
  100%
  100%
  0%
7000500 11
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 69
  99%
  100%
  1%
7000500 6
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 59
  92%
  95%
  3%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 53
  94%
  96%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 69
  96%
  97%
  1%
2015 2500257 63
  89%
  92%
  3%
2014 2500257 68
  97%
  99%
  1%
2013 2500257 68
  94%
  100%
  6%
2012 2500257 69
  99%
  99%
  0%
2011 2500257 57
  93%
  96%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 71 1% 17% 62% 20% 0% 0%
7000500 17 0% 18% 71% 12% 0% 0%
2021 2500257 63 2% 10% 68% 17% 2% 2%
7000500 16 0% 13% 56% 25% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 61 0% 13% 75% 11% 0% 0%
7000500 11 0% 27% 45% 27% 0% 0%
2019 2500257 69 3% 10% 64% 20% 0% 1%
7000500 6 0% 17% 67% 17% 0% 0%
2018 2500257 59 2% 2% 56% 32% 5% 3%
7000500 15 0% 7% 80% 13% 0% 0%
2017 2500257 53 2% 8% 70% 15% 4% 2%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500257 69 0% 0% 32% 64% 3% 1%
2015 2500257 63 2% 5% 29% 54% 8% 3%
2014 2500257 68 1% 1% 51% 43% 1% 1%
2013 2500257 68 0% 7% 59% 28% 0% 6%
2012 2500257 69 3% 1% 58% 36% 1% 0%
2011 2500257 57 5% 0% 35% 53% 4% 4%