Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 98.507% 100% 1.493%
2021 61 100% 100% 0%
2020 60 100% 100% 0%
2019 65 98.462% 100% 1.538%
2018 55 96.364% 98.148% 1.818%
2017 54 98.148% 100% 1.852%
2016 60 98.333% 100% 1.667%
2015 67 95.522% 100% 4.478%
2014 68 98.529% 100% 1.471%
2013 66 95.455% 100% 4.545%
2012 68 98.529% 100% 1.471%
2011 59 93.22% 100% 6.78%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 67
  99%
  100%
  1%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 61
  100%
  100%
  0%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 60
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 65
  98%
  100%
  2%
7000500 12
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 55
  96%
  98%
  2%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 54
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 60
  98%
  100%
  2%
2015 2500257 67
  96%
  100%
  4%
2014 2500257 68
  99%
  100%
  1%
2013 2500257 66
  95%
  100%
  5%
2012 2500257 68
  99%
  100%
  1%
2011 2500257 59
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 67 0% 0% 60% 39% 0% 1%
7000500 17 24% 6% 65% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500257 61 0% 0% 59% 41% 0% 0%
7000500 18 22% 33% 44% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500257 60 5% 0% 52% 43% 0% 0%
7000500 16 6% 6% 81% 6% 0% 0%
2019 2500257 65 0% 5% 88% 6% 0% 2%
7000500 12 17% 17% 67% 0% 0% 0%
2018 2500257 55 0% 5% 45% 45% 2% 2%
7000500 18 0% 6% 89% 6% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 54 0% 4% 46% 48% 0% 2%
1353 32 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2016 2500257 60 5% 7% 57% 30% 0% 2%
2015 2500257 67 3% 7% 64% 21% 0% 4%
2014 2500257 68 4% 3% 57% 34% 0% 1%
2013 2500257 66 3% 8% 67% 18% 0% 5%
2012 2500257 68 4% 7% 53% 34% 0% 1%
2011 2500257 59 3% 32% 46% 12% 0% 7%