Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 96.923% 100% 3.077%
2021 73 93.151% 95.775% 2.74%
2020 66 96.97% 96.97% 0%
2019 56 100% 100% 0%
2018 70 100% 100% 0%
2017 64 95.312% 95.312% 0%
2016 68 94.118% 98.462% 4.412%
2015 64 84.375% 90% 6.25%
2014 72 100% 100% 0%
2013 68 92.647% 95.455% 2.941%
2012 69 97.101% 98.529% 1.449%
2011 69 95.652% 97.059% 1.449%
2010 66 95.455% 100% 4.545%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 65
  97%
  100%
  3%
2021 2500257 73
  93%
  96%
  3%
2020 2500257 66
  97%
  97%
  0%
2019 2500257 56
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 70
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500257 64
  95%
  95%
  0%
2016 2500257 68
  94%
  98%
  4%
2015 2500257 64
  84%
  90%
  6%
2014 2500257 72
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 68
  93%
  95%
  3%
2012 2500257 69
  97%
  99%
  1%
2011 2500257 69
  96%
  97%
  1%
2010 2500257 66
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 65 3% 9% 32% 52% 0% 3%
2021 2500257 73 0% 0% 8% 85% 4% 3%
2020 2500257 66 0% 0% 48% 48% 3% 0%
2019 2500257 56 4% 0% 59% 38% 0% 0%
2018 2500257 70 1% 0% 60% 39% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500257 64 2% 3% 66% 25% 5% 0%
2016 2500257 68 0% 1% 35% 57% 1% 4%
2015 2500257 64 0% 0% 30% 55% 9% 6%
2014 2500257 72 4% 6% 60% 31% 0% 0%
2013 2500257 68 0% 0% 16% 76% 4% 3%
2012 2500257 69 1% 1% 49% 45% 1% 1%
2011 2500257 69 0% 0% 41% 55% 3% 1%
2010 2500257 66 6% 5% 64% 21% 0% 5%