Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 95.385% 100% 4.615%
2021 72 90.278% 95.588% 5.556%
2020 68 98.529% 98.529% 0%
2019 57 98.246% 98.246% 0%
2018 73 98.63% 100% 1.37%
2017 63 85.714% 94.737% 9.524%
2016 63 90.476% 90.476% 0%
2015 68 91.176% 100% 8.824%
2014 73 94.521% 97.183% 2.74%
2013 68 94.118% 100% 5.882%
2012 67 98.507% 100% 1.493%
2011 73 94.521% 100% 5.479%
2010 61 93.443% 100% 6.557%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 65
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 72
  90%
  96%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 68
  99%
  99%
  0%
2019 2500257 57
  98%
  98%
  0%
2018 2500257 73
  99%
  100%
  1%
2017 2500257 63
  86%
  95%
  10%
2016 2500257 63
  90%
  90%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 68
  91%
  100%
  9%
2014 2500257 73
  95%
  97%
  3%
2013 2500257 68
  94%
  100%
  6%
2012 2500257 67
  99%
  100%
  1%
2011 2500257 73
  95%
  100%
  5%
2010 2500257 61
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 65 3% 2% 29% 62% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500257 72 0% 3% 15% 72% 4% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 68 0% 0% 12% 87% 1% 0%
2019 2500257 57 4% 4% 74% 18% 2% 0%
2018 2500257 73 3% 1% 62% 33% 0% 1%
2017 2500257 63 0% 2% 35% 49% 5% 10%
2016 2500257 63 0% 0% 22% 68% 10% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 68 1% 0% 38% 51% 0% 9%
2014 2500257 73 1% 0% 44% 49% 3% 3%
2013 2500257 68 0% 0% 46% 49% 0% 6%
2012 2500257 67 0% 3% 54% 42% 0% 1%
2011 2500257 73 0% 3% 62% 30% 0% 5%
2010 2500257 61 3% 2% 30% 59% 0% 7%