Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 92.308% 92.308% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 9 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 26 100% 100% 0%
2016 30 100% 100% 0%
2015 22 100% 100% 0%
2014 30 96.667% 100% 3.333%
2013 29 96.552% 100% 3.448%
2012 23 95.652% 100% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 13
  92%
  92%
  0%
1353 400
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 13
  100%
  100%
  0%
7000500 2
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 9
  100%
  100%
  0%
7000500 6
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 15
  100%
  100%
  0%
1353 192
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 14
  100%
  100%
  0%
1353 144
  56%
  83%
  33%
2017 2500257 26
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 30
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 22
  100%
  100%
  0%
2014 2500257 30
  97%
  100%
  3%
2013 2500257 29
  97%
  100%
  3%
2012 2500257 23
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 13 8% 8% 62% 15% 8% 0%
1353 400 4% 52% 44% 0% 0% 0%
2021 2500257 13 15% 62% 23% 0% 0% 0%
7000500 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 128 0% 25% 63% 0% 0% 13%
1354 20 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500257 9 11% 22% 56% 11% 0% 0%
7000500 6 0% 83% 0% 17% 0% 0%
2019 2500257 15 7% 20% 73% 0% 0% 0%
1353 192 8% 25% 67% 0% 0% 0%
2018 2500257 14 0% 29% 36% 36% 0% 0%
1353 144 11% 33% 11% 0% 11% 33%
2017 2500257 26 8% 27% 54% 12% 0% 0%
2016 2500257 30 7% 43% 40% 10% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500257 22 9% 23% 50% 18% 0% 0%
2014 2500257 30 3% 17% 70% 7% 0% 3%
2013 2500257 29 14% 17% 59% 7% 0% 3%
2012 2500257 23 9% 35% 52% 0% 0% 4%