Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 91.935% 100% 8.065%
2021 65 92.308% 100% 7.692%
2020 65 93.846% 98.387% 4.615%
2019 57 92.982% 100% 7.018%
2018 60 90% 100% 10%
2017 67 86.567% 98.305% 11.94%
2016 65 87.692% 100% 12.308%
2015 67 92.537% 100% 7.463%
2014 70 92.857% 100% 7.143%
2013 71 87.324% 98.413% 11.268%
2012 53 92.453% 100% 7.547%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 62
  92%
  100%
  8%
7000500 13
  92%
  100%
  8%
2021 2500257 65
  92%
  100%
  8%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 65
  94%
  98%
  5%
7000500 17
  94%
  100%
  6%
2019 2500257 57
  93%
  100%
  7%
7000500 9
  89%
  100%
  11%
2018 2500257 60
  90%
  100%
  10%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 67
  87%
  98%
  12%
2016 2500257 65
  88%
  100%
  12%
2015 2500257 67
  93%
  100%
  7%
2014 2500257 70
  93%
  100%
  7%
2013 2500257 71
  87%
  98%
  11%
2012 2500257 53
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 62 3% 16% 58% 15% 0% 8%
7000500 13 15% 38% 38% 0% 0% 8%
2021 2500257 65 2% 31% 51% 9% 0% 8%
7000500 21 19% 33% 38% 10% 0% 0%
2020 2500257 65 5% 23% 45% 22% 2% 5%
7000500 17 12% 35% 41% 6% 0% 6%
2019 2500257 57 5% 39% 37% 12% 0% 7%
7000500 9 11% 67% 11% 0% 0% 11%
2018 2500257 60 2% 0% 62% 27% 0% 10%
7000500 13 8% 38% 46% 8% 0% 0%
2017 2500257 67 6% 16% 45% 19% 1% 12%
2016 2500257 65 6% 28% 43% 11% 0% 12%
2015 2500257 67 6% 18% 54% 15% 0% 7%
2014 2500257 70 6% 14% 59% 14% 0% 7%
2013 2500257 71 4% 10% 56% 17% 1% 11%
2012 2500257 53 6% 26% 55% 6% 0% 8%