Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 96.875% 96.875% 0%
2021 33 93.939% 100% 6.061%
2020 37 97.297% 100% 2.703%
2019 29 96.552% 100% 3.448%
2018 36 100% 100% 0%
2017 27 85.185% 100% 14.815%
2016 26 96.154% 100% 3.846%
2015 38 94.737% 97.297% 2.632%
2014 37 97.297% 100% 2.703%
2013 39 100% 100% 0%
2012 35 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 32
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 33
  94%
  100%
  6%
2020 2500257 37
  97%
  100%
  3%
2019 2500257 29
  97%
  100%
  3%
2018 2500257 36
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2017 2500257 27
  85%
  100%
  15%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 26
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 38
  95%
  97%
  3%
2014 2500257 37
  97%
  100%
  3%
2013 2500257 39
  100%
  100%
  0%
2012 2500257 35
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 32 3% 9% 72% 13% 3% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500257 33 6% 36% 48% 3% 0% 6%
2020 2500257 37 5% 3% 70% 19% 0% 3%
2019 2500257 29 0% 38% 55% 3% 0% 3%
2018 2500257 36 6% 25% 67% 3% 0% 0%
1353 64 0% 25% 50% 0% 0% 25%
2017 2500257 27 7% 22% 52% 4% 0% 15%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 26 8% 42% 42% 4% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 38 5% 45% 34% 11% 3% 3%
2014 2500257 37 3% 27% 51% 16% 0% 3%
2013 2500257 39 13% 21% 56% 10% 0% 0%
2012 2500257 35 0% 51% 34% 14% 0% 0%