Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 68 100% 100% 0%
2021 66 98.485% 100% 1.515%
2020 61 100% 100% 0%
2019 64 98.438% 100% 1.562%
2018 58 98.276% 98.276% 0%
2017 58 94.828% 94.828% 0%
2016 60 96.667% 100% 3.333%
2015 63 98.413% 100% 1.587%
2014 73 100% 100% 0%
2013 69 88.406% 91.045% 2.899%
2012 63 98.413% 100% 1.587%
2011 59 96.61% 100% 3.39%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 68
  100%
  100%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 66
  98%
  100%
  2%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 61
  100%
  100%
  0%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 64
  98%
  100%
  2%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 58
  98%
  98%
  0%
7000500 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 58
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 60
  97%
  100%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 63
  98%
  100%
  2%
2014 2500257 73
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 69
  88%
  91%
  3%
2012 2500257 63
  98%
  100%
  2%
2011 2500257 59
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 68 0% 0% 75% 25% 0% 0%
7000500 20 20% 15% 65% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500257 66 0% 0% 45% 53% 0% 2%
7000500 16 25% 0% 75% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 61 2% 21% 70% 7% 0% 0%
7000500 18 11% 11% 78% 0% 0% 0%
2019 2500257 64 3% 19% 56% 20% 0% 2%
7000500 15 13% 20% 47% 20% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500257 58 3% 3% 64% 28% 2% 0%
7000500 11 18% 9% 73% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 58 2% 2% 52% 40% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500257 60 5% 10% 50% 32% 0% 3%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2500257 63 5% 6% 46% 41% 0% 2%
2014 2500257 73 0% 21% 56% 23% 0% 0%
2013 2500257 69 3% 19% 46% 20% 9% 3%
2012 2500257 63 0% 10% 79% 10% 0% 2%
2011 2500257 59 3% 19% 71% 3% 0% 3%