Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 88.889% 100% 11.111%
2021 9 88.889% 88.889% 0%
2020 18 72.222% 72.222% 0%
2019 14 85.714% 85.714% 0%
2018 9 88.889% 100% 11.111%
2017 11 72.727% 100% 27.273%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 16 75% 75% 0%
2014 11 100% 100% 0%
2013 17 82.353% 82.353% 0%
2012 18 88.889% 100% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 9
  89%
  100%
  11%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2500786 14
  86%
  92%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 9
  89%
  89%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 17
  88%
  88%
  0%
1353 128
  88%
  88%
  0%
2020 2500257 18
  72%
  72%
  0%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
2500786 30
  83%
  93%
  10%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 14
  86%
  86%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 11
  91%
  100%
  9%
1353 208
  31%
  100%
  69%
2018 2500257 9
  89%
  100%
  11%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 15
  87%
  100%
  13%
1353 144
  56%
  83%
  33%
2017 2500257 11
  73%
  100%
  27%
2500786 12
  83%
  91%
  8%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 320
  75%
  79%
  5%
2016 2500257 12
  92%
  100%
  8%
1353 304
  68%
  76%
  11%
2015 2500257 16
  75%
  75%
  0%
2014 2500257 11
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 17
  82%
  82%
  0%
2012 2500257 18
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 9 0% 0% 11% 78% 0% 11%
7000500 18 11% 17% 56% 17% 0% 0%
2500786 14 0% 7% 64% 14% 7% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500257 9 0% 0% 11% 78% 11% 0%
7000500 16 6% 31% 19% 44% 0% 0%
2500786 17 6% 18% 35% 29% 12% 0%
1353 128 0% 38% 38% 13% 13% 0%
2020 2500257 18 0% 6% 11% 50% 28% 0%
7000500 13 0% 8% 46% 46% 0% 0%
2500786 30 10% 17% 27% 30% 7% 10%
1355 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 112 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2019 2500257 14 0% 0% 7% 71% 14% 0%
7000500 17 18% 6% 47% 29% 0% 0%
2500786 11 0% 9% 27% 55% 0% 9%
1353 208 0% 0% 8% 23% 0% 69%
2018 2500257 9 0% 0% 22% 44% 0% 11%
7000500 17 6% 12% 41% 41% 0% 0%
2500786 15 0% 0% 27% 60% 0% 13%
1353 144 0% 0% 44% 11% 11% 33%
2017 2500257 11 0% 0% 9% 45% 0% 27%
2500786 12 0% 8% 8% 67% 8% 8%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 320 0% 15% 40% 20% 20% 5%
2016 2500257 12 0% 0% 42% 50% 0% 8%
1353 304 5% 5% 26% 32% 21% 11%
2015 2500257 16 6% 13% 13% 44% 25% 0%
2014 2500257 11 0% 9% 55% 36% 0% 0%
2013 2500257 17 6% 6% 47% 24% 18% 0%
2012 2500257 18 0% 11% 22% 56% 0% 11%