Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 95.062% 95.062% 0%
2021 72 93.056% 100% 6.944%
2020 82 95.122% 98.734% 3.659%
2019 72 95.833% 98.571% 2.778%
2018 71 97.183% 97.183% 0%
2017 75 92% 92% 0%
2016 66 90.909% 92.308% 1.515%
2015 69 97.101% 97.101% 0%
2014 75 96% 98.63% 2.667%
2013 82 93.902% 96.25% 2.439%
2012 83 96.386% 98.765% 2.41%
2011 80 92.5% 94.872% 2.5%
2010 77 94.805% 96.053% 1.299%
2009 80 93.75% 100% 6.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 81
  95%
  95%
  0%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
1353 176
  91%
  91%
  0%
2021 2500257 72
  93%
  100%
  7%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 82
  95%
  99%
  4%
7000500 23
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 72
  96%
  99%
  3%
7000500 21
  90%
  95%
  5%
1353 240
  93%
  100%
  7%
2018 2500257 71
  97%
  97%
  0%
7000500 23
  96%
  96%
  0%
1353 272
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 75
  92%
  92%
  0%
1353 224
  64%
  64%
  0%
2016 2500257 66
  91%
  92%
  2%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2015 2500257 69
  97%
  97%
  0%
2014 2500257 75
  96%
  99%
  3%
2013 2500257 82
  94%
  96%
  2%
2012 2500257 83
  96%
  99%
  2%
2011 2500257 80
  92%
  95%
  2%
2010 2500257 77
  95%
  96%
  1%
2009 2500257 80
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 81 0% 0% 63% 32% 5% 0%
7000500 21 0% 0% 71% 29% 0% 0%
1353 176 0% 0% 73% 18% 9% 0%
2021 2500257 72 0% 4% 83% 6% 0% 7%
7000500 22 9% 9% 73% 9% 0% 0%
1353 112 29% 0% 43% 14% 0% 14%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 82 1% 0% 68% 26% 1% 4%
7000500 23 9% 0% 83% 4% 0% 4%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500257 72 0% 1% 83% 11% 1% 3%
7000500 21 0% 10% 81% 0% 5% 5%
1353 240 0% 60% 33% 0% 0% 7%
2018 2500257 71 0% 11% 73% 13% 3% 0%
7000500 23 22% 43% 22% 9% 4% 0%
1353 272 0% 59% 24% 18% 0% 0%
2017 2500257 75 7% 3% 75% 7% 8% 0%
1353 224 7% 0% 50% 7% 36% 0%
2016 2500257 66 0% 5% 59% 27% 8% 2%
1353 96 0% 17% 50% 17% 0% 17%
2015 2500257 69 0% 0% 52% 45% 3% 0%
2014 2500257 75 0% 0% 31% 65% 1% 3%
2013 2500257 82 1% 0% 50% 43% 4% 2%
2012 2500257 83 0% 0% 57% 40% 1% 2%
2011 2500257 80 3% 10% 49% 31% 5% 3%
2010 2500257 77 5% 14% 68% 8% 4% 1%
2009 2500257 80 5% 30% 59% 0% 0% 6%