Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 94.805% 98.649% 3.896%
2021 71 94.366% 95.714% 1.408%
2020 82 96.341% 100% 3.659%
2019 74 90.541% 94.366% 4.054%
2018 74 93.243% 95.833% 2.703%
2017 78 83.333% 84.416% 1.282%
2016 68 91.176% 95.385% 4.412%
2015 69 95.652% 97.059% 1.449%
2014 73 90.411% 98.507% 8.219%
2013 84 90.476% 100% 9.524%
2012 82 84.146% 93.243% 9.756%
2011 79 89.873% 98.611% 8.861%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 77
  95%
  99%
  4%
2021 2500257 71
  94%
  96%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 82
  96%
  100%
  4%
2019 2500257 74
  91%
  94%
  4%
2018 2500257 74
  93%
  96%
  3%
2017 2500257 78
  83%
  84%
  1%
2016 2500257 68
  91%
  95%
  4%
2015 2500257 69
  96%
  97%
  1%
2014 2500257 73
  90%
  99%
  8%
2013 2500257 84
  90%
  100%
  10%
2012 2500257 82
  84%
  93%
  10%
2011 2500257 79
  90%
  99%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 77 1% 1% 25% 68% 1% 4%
2021 2500257 71 3% 0% 59% 32% 4% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 82 5% 15% 70% 7% 0% 4%
2019 2500257 74 0% 0% 27% 64% 5% 4%
2018 2500257 74 1% 1% 42% 49% 4% 3%
2017 2500257 78 0% 3% 24% 56% 15% 1%
2016 2500257 68 3% 4% 37% 47% 4% 4%
2015 2500257 69 4% 3% 65% 23% 3% 1%
2014 2500257 73 0% 7% 52% 32% 1% 8%
2013 2500257 84 0% 1% 23% 67% 0% 10%
2012 2500257 82 4% 5% 35% 40% 6% 10%
2011 2500257 79 0% 0% 20% 70% 1% 9%