Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 100% 100% 0%
2021 36 100% 100% 0%
2020 38 100% 100% 0%
2019 28 96.429% 100% 3.571%
2018 34 97.059% 100% 2.941%
2017 26 96.154% 100% 3.846%
2016 36 100% 100% 0%
2015 42 95.238% 97.561% 2.381%
2014 17 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%
2012 35 97.143% 100% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500257 36
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 38
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 28
  96%
  100%
  4%
2018 2500257 34
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500257 26
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 36
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 42
  95%
  98%
  2%
2014 2500257 17
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 35
  100%
  100%
  0%
2012 2500257 35
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 40 3% 8% 85% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500257 36 3% 33% 61% 3% 0% 0%
2020 2500257 38 5% 18% 63% 13% 0% 0%
2019 2500257 28 0% 39% 57% 0% 0% 4%
2018 2500257 34 6% 26% 59% 6% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500257 26 8% 23% 58% 8% 0% 4%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 36 6% 42% 50% 3% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 42 2% 26% 55% 12% 2% 2%
2014 2500257 17 6% 12% 59% 24% 0% 0%
2013 2500257 35 6% 20% 69% 6% 0% 0%
2012 2500257 35 3% 63% 20% 11% 0% 3%