Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 8 87.5% 100% 12.5%
2020 17 94.118% 100% 5.882%
2019 9 88.889% 100% 11.111%
2018 7 85.714% 100% 14.286%
2017 12 83.333% 90.909% 8.333%
2016 11 100% 100% 0%
2015 11 100% 100% 0%
2014 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 20
  100%
  100%
  0%
1353 272
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 8
  88%
  100%
  12%
1353 528
  91%
  100%
  9%
2020 2500257 17
  94%
  100%
  6%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 9
  89%
  100%
  11%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 7
  86%
  100%
  14%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2017 2500257 12
  83%
  91%
  8%
1353 64
  0%
  0%
  100%
2016 2500257 11
  100%
  100%
  0%
1353 80
  40%
  100%
  60%
2015 2500257 11
  100%
  100%
  0%
2014 2500257 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 272 0% 0% 53% 47% 0% 0%
2021 2500257 8 0% 0% 88% 0% 0% 13%
1353 528 6% 3% 64% 18% 0% 9%
2020 2500257 17 6% 18% 71% 0% 0% 6%
1353 64 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 2500257 9 11% 33% 44% 0% 0% 11%
1353 80 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2018 2500257 7 0% 86% 0% 0% 0% 14%
1353 64 0% 75% 0% 0% 0% 25%
2017 2500257 12 0% 42% 25% 17% 8% 8%
1353 64 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500257 11 0% 55% 36% 9% 0% 0%
1353 80 0% 40% 0% 0% 0% 60%
2015 2500257 11 0% 55% 45% 0% 0% 0%
2014 2500257 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%