UAB

Grau en Criminologia

Dades DGU
  • GRAU00000037 Graduat en Criminologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 94% 97% 3%
2021 94% 98% 4%
2020 95% 97% 3%
2019 95% 98% 3%
2018 95% 97% 3%
2017 91% 96% 5%
2016 92% 96% 4%
2015 93% 97% 4%
2014 94% 98% 4%
2013 93% 97% 4%
2012 94% 97% 4%
2011 93% 97% 5%
2010 89% 96% 7%
2009 85% 92% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 7 59 30 3
2021 2 7 57 31 2
2020 2 7 58 29 3
2019 2 11 63 23 2
2018 2 7 61 28 3
2017 2 7 52 33 4
2016 3 8 50 36 4
2015 3 10 53 31 3
2014 3 9 58 28 2
2013 3 9 54 31 3
2012 3 10 53 32 3
2011 3 10 51 33 3
2010 3 7 49 37 4
2009 3 8 39 43 8
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100452 Anàlisi de Dades 86 3 7 32 22 8 12 76% 89% 14%
103953 Anàlisi Geogràfica del Delicte 73 2 0 54 11 2 4 92% 97% 5%
101252 Antropologia Dels Sistemes de Sexe/gènere 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100443 Avaluació de Programes i Polítiques Públiques 33 2 15 10 4 0 2 94% 100% 6%
103952 Criminologia Comparada 20 0 0 10 10 0 0 100% 100% 0%
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 9 0 0 1 7 0 1 89% 100% 11%
100470 Delinqüència Econòmica 68 0 0 51 17 0 0 100% 100% 0%
100467 Delinqüència i Drogues 69 2 0 64 2 0 1 99% 100% 1%
100447 Delinqüència i Psicopatologia 43 2 2 23 15 0 1 98% 100% 2%
100469 Delinqüència Juvenil 67 0 0 31 32 4 0 94% 94% 0%
100468 Delinqüència Organitzada 32 1 3 23 4 1 0 97% 97% 0%
100460 Dret Penal Especial 65 2 1 19 40 0 3 95% 100% 5%
100459 Dret Penal General 65 2 6 21 34 0 2 97% 100% 3%
100458 Dret Penitenciari 67 0 0 40 26 0 1 99% 100% 1%
100457 Dret Processal Penal 71 1 12 44 14 0 0 100% 100% 0%
100475 Estructura Social 78 2 4 38 28 0 6 92% 100% 8%
100449 Fonaments de la Psicologia Criminal 79 2 1 55 13 3 5 90% 96% 6%
100455 Fonts de Dades en Criminologia 78 0 0 31 43 0 4 95% 100% 5%
100453 Gènere i Criminologia 35 0 4 30 1 0 0 100% 100% 0%
100434 Introducció a la Criminologia 77 4 10 52 6 1 4 94% 99% 5%
103499 Introducció Al Dret 77 1 1 19 52 1 3 95% 99% 4%
103551 Investigació Criminal 40 1 3 34 2 0 0 100% 100% 0%
100454 La Recerca Científica en Criminologia 82 1 3 21 43 7 7 83% 91% 9%
100472 Llenguatge Criminològic 81 0 0 51 26 4 0 95% 95% 0%
100451 Mètodes Qualitatius de Recerca en Criminologia 71 0 3 11 45 12 0 83% 83% 0%
100450 Mètodes Quantitatius de Recerca en Criminologia 74 2 0 27 33 9 1 86% 87% 1%
100433 Pedagogia 79 1 10 55 6 3 4 91% 96% 5%
100462 Penologia 72 1 4 50 15 1 1 97% 99% 1%
100461 Penologia Comparada 13 1 1 8 2 1 0 92% 92% 0%
100442 Policia i Seguretat 65 0 4 52 7 2 0 97% 97% 0%
100445 Política Criminal 67 1 0 51 15 0 0 100% 100% 0%
100435 Pràcticum Extern 60 1 10 39 8 1 1 97% 98% 2%
100441 Prevenció de la Delinqüència 62 1 3 36 20 0 2 97% 100% 3%
100439 Programes d'Intervenció 65 2 12 42 6 0 3 95% 100% 5%
100446 Psicologia Criminal Aplicada 42 2 2 36 2 0 0 100% 100% 0%
100448 Psicologia Social 79 1 0 16 54 2 6 90% 97% 8%
103954 Seguretat Privada en Àmbits Específics 22 0 0 20 2 0 0 100% 100% 0%
100474 Sociologia General 77 1 2 36 34 0 4 95% 100% 5%
100437 Tècniques de Resolució del Conflicte 38 1 3 18 13 1 2 92% 97% 5%
100444 Teories Criminològiques 64 3 12 34 9 3 3 91% 95% 5%
100463 Treball de Final de Grau 62 2 10 36 9 0 5 92% 100% 8%
100436 Victimologia 63 0 0 52 7 4 0 94% 94% 0%
100464 Violència Domèstica i Delinqüència contra les Dones 67 0 13 52 1 0 1 99% 100% 1%
105814 Violències Masclistes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100438 Xarxes d'Intervenció Social 39 2 3 31 3 0 0 100% 100% 0%