Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 3%
115h
11%
400h
13%
507h
0%
0h
63%
2410h
10%
371h
3803h
2020 2%
93h
10%
399h
12%
459h
0%
0h
65%
2502h
10%
369h
3822h
2019 3%
109h
16%
638h
9%
373h
1%
22h
58%
2309h
13%
515h
3964h
2018 5%
195h
18%
674h
6%
226h
1%
25h
56%
2121h
14%
538h
3778h
2017 0%
3h
27%
1022h
5%
177h
0%
0h
56%
2147h
12%
475h
3824h
2016 2%
73h
23%
868h
7%
251h
0%
0h
60%
2305h
9%
336h
3833h
2015 0%
3h
28%
1104h
7%
278h
0%
0h
53%
2105h
13%
510h
4000h
2014 2%
83h
29%
1147h
10%
398h
0%
0h
46%
1822h
13%
514h
3964h
2013 4%
167h
28%
1169h
11%
462h
0%
0h
43%
1783h
13%
533h
4113h
2012 5%
188h
36%
1412h
8%
309h
0%
0h
41%
1598h
9%
362h
3869h
2011 3%
89h
31%
893h
8%
234h
5%
156h
36%
1046h
16%
459h
2877h
2010 4%
100h
32%
725h
10%
230h
8%
191h
21%
467h
25%
557h
2269h
2009 6%
60h
31%
319h
8%
86h
5%
56h
29%
294h
20%
207h
1022h