Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.78% 91.88%
2021 93.98% 94.78%
2020 94.69% 95.04%
2019 95.44% 93.75%
2018 94.58% 93.91%
2017 90.9% 93.42%
2016 92.02% 89.8%
2015 92.5% 94.63%
2014 93.95% 89.32%
2013 92.9% 92.27%
2012 93.9% 92.76%
2011 92.81% 92.06%
2010 88.84% 89.93%
2009 85.09% 85.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats