Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 146 75% 76% 1%
2020 165 79% 81% 3%
2019 143 71% 73% 3%
2018 147 74% 77% 3%
2017 148 66% 72% 8%
2016 145 68% 74% 9%
2015 135 77% 83% 7%
2014 130 86% 96% 10%
2013 141 94% 98% 4%
2012 145 86% 91% 6%
2011 166 92% 94% 2%
2010 155 91% 95% 4%
2009 170 89% 98% 9%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500258 146
  75%
  76%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500258 165
  79%
  81%
  3%
2019 2500258 143
  71%
  73%
  3%
2018 2500258 147
  74%
  77%
  3%
2017 2500258 148
  66%
  72%
  8%
2016 2500258 145
  68%
  74%
  9%
2015 2500258 135
  77%
  83%
  7%
2014 2500258 130
  86%
  96%
  10%
2013 2500258 141
  94%
  98%
  4%
2012 2500258 145
  86%
  91%
  6%
2011 2500258 166
  92%
  94%
  2%
2010 2500258 155
  91%
  95%
  4%
2009 2500258 170
  89%
  98%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500258 146 0% 2% 25% 48% 23% 1%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500258 165 0% 0% 16% 62% 18% 3%
2019 2500258 143 0% 0% 12% 59% 26% 3%
2018 2500258 147 0% 0% 12% 62% 22% 3%
2017 2500258 148 0% 0% 7% 58% 26% 8%
2016 2500258 145 1% 1% 15% 51% 23% 9%
2015 2500258 135 1% 0% 13% 63% 16% 7%
2014 2500258 130 0% 0% 18% 68% 4% 10%
2013 2500258 141 1% 1% 35% 57% 2% 4%
2012 2500258 145 0% 1% 14% 72% 8% 6%
2011 2500258 166 1% 0% 8% 84% 6% 2%
2010 2500258 155 0% 2% 41% 48% 5% 4%
2009 2500258 170 0% 1% 41% 48% 2% 9%