Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 72 97% 99% 1%
2020 89 97% 97% 0%
2019 55 87% 87% 0%
2018 54 93% 96% 4%
2017 48 83% 87% 4%
2016 68 93% 97% 4%
2015 87 98% 99% 1%
2014 104 98% 100% 2%
2013 81 99% 99% 0%
2012 56 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500258 72
  97%
  99%
  1%
2020 2500258 89
  97%
  97%
  0%
2019 2500258 55
  87%
  87%
  0%
2018 2500258 54
  93%
  96%
  4%
2017 2500258 48
  83%
  87%
  4%
2016 2500258 68
  93%
  97%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500258 87
  98%
  99%
  1%
2014 2500258 104
  98%
  100%
  2%
2013 2500258 81
  99%
  99%
  0%
2012 2500258 56
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500258 72 0% 7% 33% 57% 1% 1%
2020 2500258 89 1% 1% 19% 75% 3% 0%
2019 2500258 55 0% 2% 24% 62% 13% 0%
2018 2500258 54 6% 0% 33% 54% 4% 4%
2017 2500258 48 2% 4% 31% 46% 13% 4%
2016 2500258 68 0% 4% 28% 60% 3% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500258 87 0% 6% 51% 41% 1% 1%
2014 2500258 104 0% 6% 83% 10% 0% 2%
2013 2500258 81 0% 4% 62% 33% 1% 0%
2012 2500258 56 2% 11% 48% 39% 0% 0%