Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 90 98% 100% 2%
2020 71 100% 100% 0%
2019 76 100% 100% 0%
2018 73 97% 100% 3%
2017 60 98% 100% 2%
2016 63 87% 87% 0%
2015 55 95% 100% 5%
2014 92 93% 98% 4%
2013 65 95% 98% 3%
2012 52 98% 98% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500258 90
  98%
  100%
  2%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 3
  100%
  100%
  0%
2500258 71
  100%
  100%
  0%
2019 2500258 76
  100%
  100%
  0%
2018 2500258 73
  97%
  100%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 60
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500258 63
  87%
  87%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2015 2500258 55
  95%
  100%
  5%
2014 2500258 92
  93%
  98%
  4%
2013 2500258 65
  95%
  98%
  3%
2012 2500258 52
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500258 90 6% 2% 49% 41% 0% 2%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000501 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 71 1% 15% 65% 18% 0% 0%
2019 2500258 76 5% 4% 70% 21% 0% 0%
2018 2500258 73 3% 15% 47% 33% 0% 3%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500258 60 5% 7% 67% 20% 0% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500258 63 2% 5% 27% 54% 13% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500258 55 0% 2% 31% 62% 0% 5%
2014 2500258 92 0% 0% 23% 71% 2% 4%
2013 2500258 65 0% 5% 46% 45% 2% 3%
2012 2500258 52 0% 8% 42% 48% 2% 0%