Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 41 93% 95% 2%
2020 53 92% 100% 8%
2019 32 84% 100% 16%
2018 38 84% 97% 13%
2017 32 84% 100% 16%
2016 21 86% 100% 14%
2015 24 79% 100% 21%
2014 55 98% 100% 2%
2013 27 89% 96% 7%
2012 41 90% 97% 7%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500258 41
  93%
  95%
  2%
2020 2500258 53
  92%
  100%
  8%
2019 2500258 32
  84%
  100%
  16%
2018 2500258 38
  84%
  97%
  13%
2017 2500258 32
  84%
  100%
  16%
2016 2500258 21
  86%
  100%
  14%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2015 2500258 24
  79%
  100%
  21%
2014 2500258 55
  98%
  100%
  2%
2013 2500258 27
  89%
  96%
  7%
2012 2500258 41
  90%
  97%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500258 41 0% 24% 37% 32% 5% 2%
2020 2500258 53 6% 2% 49% 36% 0% 8%
2019 2500258 32 3% 16% 34% 31% 0% 16%
2018 2500258 38 3% 11% 26% 45% 3% 13%
2017 2500258 32 3% 6% 31% 44% 0% 16%
2016 2500258 21 0% 0% 43% 43% 0% 14%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2500258 24 4% 8% 29% 38% 0% 21%
2014 2500258 55 2% 11% 31% 55% 0% 2%
2013 2500258 27 7% 33% 22% 26% 4% 7%
2012 2500258 41 5% 20% 39% 27% 2% 7%